Ngôn ngữ HTML - Bài thực hành 2

 

Tạo trang web có nội dung là bài tập Sử dụng các tag cơ bản, có tô màu cho các đoạn văn bản.

STT Đối tượng Yêu cầu Hằng số màu
1 Trang web Tiêu đề cửa sổ: Sử dụng các tag cơ bản  
2 Nội dung trang web Sử dụng các tag cơ bản và thuộc tính của các tag để định dạng:
  • Dòng dầu tiên: canh giữa, màu xanh lá mạ
  • Dòng 2: màu xanh dương
  • Dòng 4 - tựa đề ”MẸ!”: chữ đậm có màu hồng đậm và nền màu hồng nhạt
  • 3 đọan thơ: in nghiêng, có 3 màu chữ khác nhau
  • Mỗi đọan cách nhau bởi 1 cây thước ngang
  • Toàn bộ bài thơ có màu nền là màu vàng nhạt.

#006600

#0000FF

#FF3399,

#FECFFD

#FFFFCC

Mã nguồn html 

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Bài 2.2: Sử dụng các tag cơ bản (tt)</title>
</head>
<style>
	#text{
		text-align: center;
	}
</style>
<body>
	<h1><p style="color: green">Bài 2.2: Sử dụng các tag cơ bản (tt)</p></h1>
	<p style="color: blue"><b><u>Yêu cầu</u></b></p>
	<p><b>Thiết kế trang web có nội dung như sau</b></p>
	<div id="text">
		<div style="background-color: pink"><h1 style="color: red">MẸ!</h1></div>
		<div style="background-color: yellow"><span style="color: blue">Mẹ là cả một trời thương<br/>Mẹ là cẩ một thiên đường<br/>Công ơn cha mẹ tựa biển trời<br/>----------------------<br/></span>
		<span style="color: red">Mẹ là cả một trời thương<br/>Mẹ là cẩ một thiên đường<br/>Công ơn cha mẹ tựa biển trời<br/>----------------------<br/></span>
		<span style="color: green">Mẹ là cả một trời thương<br/>Mẹ là cẩ một thiên đường<br/>Công ơn cha mẹ tựa biển trời</span>
		</div>
	</div>
	
</body>
</html>

Xem ví dụ